INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.

E-Learning

 

Prima componentă educațională a mediului colaborativ INSER@SPACE este reprezentată de platforma dedicată învățământului electronic, bazată pe platforma Moodle. Prin aceasta, se dorește crearea și promovarea unui mediu educațional colaborativ ce permite profesorilor crearea de cursuri și laboratoare electronice, precum și accesarea facilă a acestora de către toți studenții indiferent de locație. Moodle, acronim de la Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Mediu de învățare dinamic, modular și orientat pe obiect), este o soluție software dedicată învățământului la distanță, cu accent pe interacțiunea și construirea colaborativă de conținut. Conținutul platformei de E-learning constă în cursuri de Master, cursuri de Module Compacte și cursuri de Formare Continuă, descrise mai jos:

Înapoi