INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.

Proiectul INSEED iși propune realizarea unor parteneriate de colaborare pentru formarea de competențe necesare absolvenților care vor activa în sisteme de servicii din diferite sectoare și pentru promovarea inovării serviciilor, cu următorele obiective:

  1. Susținerea și promovarea de către parteneri a Modelului de educație deschisă, continuă în Știința, Proiectarea și Managementul Serviciilor (SPMS) vizând formarea inițială și continuă de specialiști cu competențe în crearea, proiectarea, implementarea, operarea și managementul sistemelor (CPIOMS) de servicii complexe, bazate pe TIC;
  2. Utilizarea de către parteneri a noilor programe de master, module de specializare și programe de formare continuă în Stiinta, Proiectarea si Managementul Serviciilor (http://inseed.cimr.pub.ro/programe.html) ca mijloc specific de formare inițială și continuă de specialiști în CPIOMS pentru servicii complexe, cu suport TIC;
  3. Utilizarea de către parteneri a Programelor de Formare Continuă FC1-FC16 (http://inseed.cimr.pub.ro/formare.html), dezvoltate și organizate de UPB și partenerii săi din consorțiul INSEED, ca mijloc specific de reactualizare și perfecționare a cunoștințelor de specialitate a personalului angajat în domeniile sistemelor informatizate de control automat și management al proceselor și serviciilor sectoriale;
  4. Utilizarea în cooperare de către parteneri a platformei Cloud computing de tip IBM CloudBurst cu resurse virtualizate accesate ca servicii, configurate de UPB în cadrul grantului INSEED ca spațiu deschis, interactiv, colaborativ INSER@SPACE de e-learning și de promovare a inovării în servicii;
  5. Utilizarea de către universitățile partenere a unor tehnologii, instrumente și produse software  pentru informatizarea serviciilor, elaborate sau promovate de partenerii consorțiului, în cadrul unor cursuri și activități practice ale programelor sale de formare inițială (licență și master) și de formare continuă dezvoltate de partenerii consorțiului conform modelului SPMS din proiectul INSEED de creare de competențe pentru inovarea serviciilor;
  6. Utilizarea efectivă de tehnologii, instrumente și produse software elaborate sau promovate de firmele partenere în cadrul cursurilor și activităților practice susținute în programele de formare inițială (master, module compacte de specializare: (http://inseed.cimr.pub.ro/master.html) și de formare continuă dezvoltate de UPB conform modelului SPMS din proiectul INSEED de creare de competențe pentru inovarea serviciilor;
  7. Firmele partenere și universitățile din UE sunt de acord să întreprindă acțiuni și măsuri adecvate pentru a facilita stagiile de practică și de C-D în vederea elaborării proiectelor de dizertație ale studenților în ciclul de Licență și Master.
  8. Firmele partenere și universitățile din UE își vor desemna personal propriu pentru îndrumarea stagiilor de practică și a proiectelor de dizertație.
Universitățile din UE și universitățile din consorțiu vor desemna cadre didactice care vor beneficia de mobilități, stagii și vizite de documentare în cadrul universităților pentru cooperarea în vederea promovării unor strategii de inovare a serviciilor prin cercetare-dezvoltare.