INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.

Acorduri de parteneriat cu Universități din România

AC

 1. Universitatea Politehnica din București (UPB) – Universitatea de Vest din Timisoara (UVT)
 2. Facultatea de Automatică și Calculatoare din UPB (ACUPB) – Facultatea de Automatică și Calculatoare din Univ. Politehnica din Timișoara (ACUPT)
 3. Facultatea de Automatică și Calculatoare din UPB (ACUPB) – Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică din Univ. Ștefan cel Mare din Suceava (SEAPUSV)
 4. Universitatea Politehnica din București (UPB) – Universitatea Româno-Americană (URA)
 5. Facultatea de Automatică și Calculatoare din UPB (ACUPB) – Facultatea de Științe ale Naturii din Univ. de Vest Vasile Goldiș din Arad (SNIIUVVG)
 6. Facultatea de Automatică și Calculatoare din UPB (ACUPB) – Facultatea de Inginerie din Univ. Aurel Vlaicu din Arad (IUAV)
 7. Facultatea de Automatică și Calculatoare din UPB (ACUPB) – Facultatea de Automatică și Calculatoare din Univ. Tehnica din Cluj-Napoca (ACUTCN)
 8. Universitatea Politehnica din București (UPB) – Universitatea Eftimie Murgu din Reșita (UEMR)
 9. Facultatea de Automatică și Calculatoare din UPB (ACUPB) – Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare din Univ. din Pitesti (ECCUP)
 10. Facultatea de Automatică și Calculatoare din UPB (ACUPB) – Facultatea de Automatică și Calculatoare din Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași (ACUTI)
 11. Facultatea de Automatică și Calculatoare din UPB (ACUPB) – Facultatea de Automatică și Calculatoare din Univ. din Craiova (ACUCV)
 12. Facultatea de Automatica si Calculatoare din UPB (ACUPB) – Facultatea de Stiinte din Universitatea Lucian Braga din Sibiu (SULBS) (CR5-WP7/1)
 13. Facultatea de Automatica si Calculatoare din UPB (ACUPB) – Facultatea de Inginerie Electrica si Tehnologia Informatiei din Universitatea din Oradea (IETIUO) (CR5-WP7/1)
 14. Facultatea de Automatica si Calculatoare din UPB (ACUPB) - Facultatea de Inginerie din Universitatea PETRU Maior din Targu Mures (IEUPMTM) (CR5-WP7/1)

IE

 1. Facultatea de Inginerie Electrică din UPB (FIEUPB) – Facultatea de Inginerie Electrică din Univ. din Craiova (FIECRAIOVA)
 2. Facultatea de Inginerie Electrică din UPB (FIEUPB) – Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică din Univ. Univ. Dunarea de Jos din Galați (FACIEE)
 3. Facultatea de Inginerie Electrică din UPB (FIEUPB) – Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată din Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din Iași (FIEIASI)
 4. Facultatea de Inginerie Electrică din UPB (FIEUPB) – Facultatea de Inginerie Electrică din Univ. Tehnica din Cluj-Napoca (FIECLUJ)
 5. Facultatea de Inginerie Electrică din UPB (FIEUPB) – Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor din Univ. Ștefan cel Mare din Suceava (FIESC)

 
ETTI

 1. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din UPB (ETTI) – Facultatea de Inginerie Electrică, Electronică și Tehnologia Informației din Univ. Valahia din Târgoviște (IEETI)
 2. Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din UPB (ETTI) – Facultatea de Electronică, Comunicații și Calculatoare din Univ. din Pitești (FECC)
 3. Departamentul Telecomunicații din Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din UPB (ETTI-TC) – Departamentul de Electronică și Telecomunicații din Facultatea de Eletromecanică Navală din Univ. Maritimă din Constanța (FEN-ET)

ENG

 1. Facultatea de Energetică din UPB (ENUPB) – Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată din Univ. Tehnică Gheorghe Asachi din Iași (IEUTI)
 2. Facultatea de Energetică din UPB (ENUPB) – Facultatea de Inginerie Electrică din Univ. Valahia din Târgoviște (IEUVT)

 

Înapoi