INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.

Programe de formare continuă în tehnologii și sisteme pentru servicii sectoriale,  TIC și automatizare pentru servicii

În cadrul modelului SPMS de educație deschisă, continuă pentru formarea / perfecționarea postuniversitară a competențelor de CPIOMS de servicii sunt prevazute un număr de programe de formare continuă în domeniul serviciilor sectoriale cu suport TIC. Aceste programe au un buget total de ore de activități didactice directe cuprins între 28 - 100 de ore, fiind destinate în principal personalului angajat în diferite sectoare economice, ale administrației publice, ale sistemului financiar-bancar, ale sistemului de sănătate, în companii furnizoare de servicii TI și în firme din industria serviciilor.

Domeniul de studii

Servicii sectoriale

Cod

Program de formare continuă

Universitatea

 

Ingineria sistemelor

Îngrijirea sănătății

 

FC12

 

Specializarea în domeniul informatizării serviciilor  medicale

UMF

Ingineria sistemelor

FC13

Marketing, comunicare și management în serviciile de sănătate, în era IT

UMF

Administrație și management public

Administrație publică

FC15

Managementul și administrația serviciilor publice în Uniunea Europeană

ASE

Calculatoare și TI

FC16

Integrator pentru servicii de e-guvernare

ASE

Ingineria sistemelor

Fabricația de bunuri

FC1

Arhitect de servicii integrate pentru fabricație

UPB

Ingineria sistemelor

Lanțuri de aprovizionare, logistică

FC2

Integrator de servicii pentru lanțuri de aprovizionare

UPB

 

Administrarea afacerilor

Managementul afacerilor

FC14

Cultura antreprenorială

UPB

FC6

Analiza avansată și optimizarea proceselor de afaceri

UPB

Inginerie energetică

Energetică: transport, distribuție și utilizare a energiei electrice și surse de energie alternativă

FC4

Traderi de energie electrică

UPB

 

FC5

Auditori termoenergetici

UPB

Inginerie industrială

FC7

Calitatea serviciului de alimentare cu energie electrică

UPB

 

Inginerie electrică

Servicii de expertizare a echipamentelor electrice, electronice și asigurare metrologică

FC8

Servicii de expertizare în Ingineria Electrică

UPB

FC9

Expertizarea echipamentelor si instalatiilor electrice și asigurare metrologică

UPB

Inginerie electronică și telecomunicatii

FC10

Servicii de tehnologie în industria electronică. Consultant / expert servicii pentru fabricaţie în  industria electronică

UPB

Calculatoare și TI

Tehnologia Informației și Comunicațiilor pentru servicii

FC3

Servicii Cloud

UPB

Inginerie electronică și telecomunicații

FC11

Dezvoltare de interfeţe pentru terminale mobile

UPB

 

Înapoi