INSEED

           
  Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.
Grup Ţintă
 • Experţi în evaluare şi acreditare din comisiile de asigurare a calităţii în învăţământul superior, la nivel naţional - 1
 • Membri ai comisiilor de asigurare a calităţii la nivel de universitate/facultate - 6
 • Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universităţi şi facultăţi - 12
 • Personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control în învăţământul superior - 0
 • Personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor şi Cadrului Naţional al Calificărilor în Învăţământul Superior, la nivel de sistem - 0
 • Personal implicat în elaborarea politicilor în învăţământul superior - 1
 • Personalul implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate/facultate - 4
 • Studenţi - 90
 • Personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare - 102
 • Personal al membrilor comitetelor sectoriale - 0
 • Membri ai partenerilor sociali în educaţie - 24