INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.
Obiective Specifice
  1. Dezvoltarea unui model de educaţie deschisă, continuă cu cadru instituţional flexibil şi infrastructură moderna de tip cloud pentru crearea iniţială şi menţinerea de competenţe pe durata vieţii în conceperea, proiectarea, implementarea, operarea şi managementul sistemelor complexe (CPIOMS) pentru servicii, bazate pe TI.
  2. Dezvoltarea, implementarea, acreditarea şi integrarea în sistemul de studii universitare europene a unui program interdisciplinar nou de studii de master cu replicare multi-regionala în domeniul CPIOMS pentru servicii în industrie: "Proiectarea şi Managementul Serviciilor"-PMS cu varianta de predare în engleză şi a unor module noi de discipline de licenţă, master şi formare continuă pentru inovarea serviciilor sectoriale: sănătate, administraţie publică, e-business, lanţuri de aprovizionare, energetică, expertizare electrică şi metrologie, pe baza modelului SPMS elaborat, a nevoilor de inovare în industria serviciilor şi a cerinţelor pieţei forţei de muncă.
  3. Dezvoltarea capacităţii de formare, îmbunătăţirea calităţii, relevanţei şi a permanenţei ofertei educaţionale de specialişti cu înaltă calificare pentru piaţa muncii în sectoarele serviciilor (pentru industrie, sănătate, administraţie publică, lanţuri de aprovizionare, energie electrică şi comerţ) şi consolidarea cooperării transnaţionale prin realizarea unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud scalabilă elastic, cu resurse virtualizate accesate ca servicii prin internet şi a unei platforme de e-learning multi-disciplinare, deschise, utilizate pentru învăţare on-demand colaborativă, pentru informare-documentare şi partajare a resurselor/rezultatelor C-D.
  4. Crearea şi consolidarea unui spaţiu de colaborare deschis, interactiv INSER@SPACE a universităţilor cu industria, instituţii guvernamentale şi structuri europene pentru promovarea inovării în servicii prin informare / demonstrare / transfer tehnologic al rezultatelor cercetării şi dezvoltarea de soluţii pentru sisteme de servicii.