INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.

Afilieri INSEED la diferite rețele Europene

 

 

Participarea INSEED în Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network ajută afacerile mici pentru a-și maximiza potențialul pe piața europeană, apelând la organizații locale. Aceasta poate oferi sprijin pentru:

 • Dezvoltarea unei afaceri pe noi piețe;
 • Furnizarea sau oferirea licenței pentru noi tehnologii;
 • Accesul la sursele de finanțare ale Uniunii Europene.

Rețeaua are aproape 600 de organizații membre din întreaga Uniune Europeana și nu numai. Acestea includ camere de comerț și industrie, centre de tehnologie, universități și agenții de dezvoltare.

Există două universități din consorțiul INSEED care fac parte din Enterprise Europe Network: Universitatea POLITEHNICA din București și Universitatea Transilvania din Brașov.

 

Afilierea INSEED la TM Forum

TM Forum este o asociație industriala non-profit de nivel global, care să permită furnizorilor de servicii agilitate și inovare. Ca un lider spiritual în crearea, managementul și livrarea de servicii, TM Forum servește ca o forță unificatoare în întreaga industrie, care permite ca mai mult de 900 de companii membre sa isi rezolve problemele critice de business prin accesul la o bogăție de cunoștințe, capital intelectual și standarde. Forumul oferă un mediu unic, echitabil și în condiții de siguranță pentru întregul lanț de valori, pentru a colabora și a depăși barierele, îndreptându-se catre o economie digitală dinamică, deschisă, si ajutând companiile membre de toate dimensiunile să obțină un avantaj competitiv, prin care să permită eficiența și agilitatea lor în Tehnologia Informatiei și în operațiuni.

Ca urmare a aderării ca membru la TM Forum experții din UPB care se înregistrează au acces la următoarele facilități:

 • înscrierea în comunități on-line, deschise tuturor membrilor, precum: Business Process Framework (eTOM), Cloud Services, Developers Community, Enabling New Services Initiative, Frameworx Architecture, Policy-Based Management, Product & Service Lifecycle Management, Service Level Agreement Management, Software Enabled Services (SES) Management etc.;
 • angajarea într-un proiect de colaborare pentru producerea de interfețe, framework-uri și ghiduri de utilizare, sau într-un proiect  de demonstrație Catalyst, care durează 4-6 luni și este focalizat asupra problemelor întâmpinate de furnizorii de servicii în cadrul colaborărilor între mai multe companii;
 • contribuirea cu resurse la proiectele Frameworx, dedicate îndeplinirii obiectivelor strategice ale TM Forum.

 

Afilierea INSEED la Societatea internațională a profesioniștilor în inovarea serviciilor (ISSIP)

The International Society of Service Innovation Professionals (ISSIP) este o societate profesională internațională pentru inovare în domeniul serviciilor. Ea reprezintă o organizație non-profit, condusă în mod democratic. Scopul este ca membrii săi individuali și instituționali să lucreze împreună pentru a extinde opțiunile privind cariera inovatorilor în domeniul serviciilor, creând un impact asupra afacerilor și asupra societății în ansamblu. În ultimul deceniu s-a pus din ce în ce mai mult acceptul pe inovarea serviciilor, cu scopul de a îmbunătăți productivitatea, calitatea, conformitatea, durabilitatea și alti indicatori KPI (Key Performance Indicators). Se urmărește co-crearea valorii între clienți, furnizori și alte părți interesate. Ca rezultat, mai multe asociații profesionale existente au înființat grupuri de interes speciale, legate de știința serviciilor. Aceste arii de studiu au fost de asemenea declarate ca noi subiecte abordate în cadrul  conferințelor. ISSIP conectează asociații profesionale diverse susținând conferințele și publicațiile lor, care leagă membri din mediul academic, industrie, guvern și din sectorul social.
Cele cinci obiective principale ale ISSIP sunt descrise în cele ce urmează:

 • Promovarea dezvoltării profesionale pentru inovarea serviciilor și sporirea oportunităților de carieră ale membrilor sai;
 • Promovarea educației pentru inovarea în servicii și oportunitățile de învățare continuă;
 • Promovarea cercetării și accesul la seturi de date deschise pentru toate tipurile și nivelurile de sisteme de servicii de inovare în domeniul serviciilor;
 • Promovarea practicii de inovare în servicii, mai ales prin noi instrumente și standarde pentru comunitatea globală de practică;
 • Promovarea politicilor legate de inovarea în servicii pentru a spori siguranța, securitatea, durabilitatea și sustenabilitatea sistemelor de servicii.

 

Participarea instituțiilor consorțiului INSEED în EU Cluster Observatory

Universitatea POLITEHNICA din București și Universitatea Transilvania din Brașov se află în lista de clustere a EU Observatory. În decembrie 2012 a fost actualizat profilul UPB și a fost încadrat în categoriile de servicii clasice și servicii pentru economia verde.

 

Înapoi

 

Transferul rezultatelor cercetării în servicii la nivel internațional (studii de caz)

 

 

Înapoi