INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.

Platforma INSER@SPACE

INSER@SPACE este un spațiu de colaborare deschis, interactiv, a universităților cu industria, instituții guvernamentale și structuri europene pentru promovarea inovării în servicii prin informare / demonstrare / transfer tehnologic al rezultatelor cercetării și dezvoltarea de soluții pentru sisteme de servicii. INSER@SPACE asigură sustenabilitatea proiectului prin consolidarea parteneriatelor cu industria serviciilor de TI și cu universități europene. Prin intensificarea parteneriatelor cu universitățile din tară, proiectul face posibilă reducerea disparităților regionale în studiile din domeniu, cu impact asupra dezvoltării economice locale bazate pe TIC.

INSER@SPACE, ca si mediu colaborativ de diseminare a rezultatelor obtinute in cadrul proiectului INSEED, este un demers desfasurat in cadrul UPB care ofera suport pentru un invatamant modern al viitorului, atat la nivel de cercetare, cat si la nivel de dezvoltare de curricula in mai multe sectoare de servicii. Aceasta presupune utilizarea infrastructurii de tehnologie de ultima ora de tip cloud in trei directii:

 1. Dezvoltarea unor programe de studiu (la nivel de master, licență și module compacte pentru formare continuă) de tip E-Learning;
 2. Organizarea și oferirea de conținut dedicat domeniul Service Science – prin intermediul unui mediu partajat de cunoștințe (SSKE – Service Science Knowledge Environment);
 3. Dezvoltarea de laboratoare virtuale.

Toate aceste activități încearcă să susțină și să promoveze în România o nouă știință, denumită Service Science sau Știința Serviciului. Această oferă un punct de vedere ingineresc asupra serviciilor. Serviciile devin un “produs” care trebuie conceptualizat, proiectat, implementat și oferit către consum conform unor anumite “reguli” – contracte la nivel de serviciu. Este un punct de vedere mult mai complex decât în cazul unui proces tehnologic. În cazul unui serviciu, se iau în considerare diverse alte aspecte, privind organizarea unei afaceri, comunicarea între furnizorii și consumatorii de servicii, formularea preferințelor de valoare și a propunerilor de valoare, co-crearea de valoare între aceștia. De asemenea, componentele unui serviciu sunt dinamice, ele incluzând totodată factorul uman, ale cărui preferințe sunt modelate și incluse în produsul final - serviciul. Această perspectivă modernă asupra serviciului a fost dezvoltată în cadrul proiectului INSEED în viziune proprie, dar evident, într-o perspectivă europeană și globală la nivel de învățământ universitar. Această perspectivă creată în cadrul proiectului INSEED se referă la trei componente:

 • un plan de învățământ - la nivel de educație inițială și continuă au fost dezvoltate, împreună cu partenerii din mediul academic, mai multe programe de master și formare continuă dedicate unor sectoare de servicii diverse. Aceste programe au fost orientate în patru direcții:
  • generale (Ingineria și Managementul Serviciului),
  • orientate către tehnologia informației,
  • orientate către afaceri,
  • orientate către diverse sectoare de servicii din societate (sănătate, administrație publică, fabricație, etc).
 • acces la resurse – prin intermediul infrastructurii de tip cloud. Prin intermediul acesteia, la nivel de suport practic pentru susținerea unui învățământ modern, se oferă o componentă superioară unui simplu mediu de e-learning, care oferă acces la conținut, laboratoare, forum de discuții, mediu de cunoștințe partajat prin intermediul mediului partajat de cunostințe (SSKE);
 • deschiderea – INSER@SPACE este un ansamblu deschis susținut de tehnologii moderne (IBM CloudBurst), creat pentru a veni în întâmpinarea tuturor universităților care doresc să abordeze domeniul Științei Serviciului și să implementeze programe de studiu în acest domeniu.

 

Înapoi