INSEED

           
  Acest site este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni!  
Acasă Prezentarea Proiectului Pachete de Lucru Evenimente Parteneriate Rezultate Diseminare Programe de învăţământ Galerie Foto Contact
Proiectul INSEED vizează crearea unui cadru modern educaţional de instruire şi formare de competenţe în învăţământul superior în domeniul ştiinţei, proiectării şi managementului serviciilor (SPMS) şi de promovare a inovării în industria serviciilor pe baza unui model de educatie deschisă, continuă şi a unei infrastructuri informatice distribuite de tip cloud cu resurse virtualizate şi accesibile ca servicii, interconectate la structuri europene.

Module compacte de formare inițială (specializare) în tehnologii și sisteme pentru servicii sectoriale

Modulele compacte sunt prevăzute pentru a asigura o specializare inițială rapidă în cadrul programelor de formare inițiala de tip Licență (LS) și Master (MST si MS-E). Pentru aceste module se prevăd activități didactice directe (curs și aplicații) și activități de fixare (proiect) a cunoștințelor prin elaborarea de cursanți a unor aplicații în cadrul unor studii de caz. În mod concret, modulele compacte au rolul de a asigura specializări pentru competențe în proiectarea și implementarea de soluții, sisteme și aplicații de servicii în domeniile de bază pentru care sunt organizate programe de formare inițială (de ex. master general, orientat TIC sau către servicii sectoriale).
Au mai fost definite un număr de module compacte care sunt integrate în programe de formare inițială de licență, asigurând specializări în domeniul dezvoltării sistemelor pentru servicii în contextul mai larg al programului de formare inițială de bază.

 

Domeniul de studii

Servicii sectoriale

Cod modul

Module compacte de formare initiala (specializare)

Universitate

Ingineria sistemelor,
Calculatoare și TI

Ingrijire a sănătății

MC1

Servicii de sănătate cu suport teleinformatic (Health Services with IT Support)

UPB + UMF

TIC pentru servicii

MC4

Arhitecturi orientate pe servicii în sisteme Cloud (Service Oriented Architecture in Cloud Systems)

UPB

Lanțuri de aprovizionare

MC7

Gestiunea lanturilor de aprovizionare (Supply Chain Management)

UPB

 

Fabricație de bunuri

 

MC8

 

MC9

Arhitecturi orientate pe servicii (SOA) în sisteme de fabricație:

UPB

Management afaceri

MC3

Strategii de analiză și optimizare a afacerii

ASE

MC5

e-Business

UPB

Comerț electronic

MC6

e-Commerce

UPB

Inginerie electrică

Expertizare aparatura electrică și metrologie

MC15

Ingineria produselor și serviciilor în Electrotehnică

UPB

Producere, distribuție si utilizare energie electrică

MC12

Sisteme electrice avansate pentru energii regenerabile

UTBv

Inginerie industrială

MC13

Sisteme integrate de mentenanta

UTBv

Inginerie energetică

MC10

Audit Termoenergetic

UPB

MC11

Reţele electrice inteligente

UPB

Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Expertizare produse electronice și telecomunicații

MC14

Expertizarea mediilor de transmisiune în cadrul echipamentelor electronice şi de telecomunicaţii

UPB

Administrație și management public

Administrație
 publică

MC2

Gestiunea Serviciilor Publice

ASE

 

Înapoi